Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

AKTUALNOŚCI
KURS PODSTAWOWY
AUDYTU BRD W KRAKOWIE I W GDAŃSKU

Informujemy, że obecnie trwa nabór na kurs podstawowy
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
organizowany w Krakowie. Poniżej podajemy terminy zjazdów.

Kraków:

zjazd 1: 11-13.01.2024
zjazd 2: 08-10.02.2024
zjazd 3: 07-09.03.2024
zjazd 4: 04-06.04.2024
zjazd 5: 09-11.05.2024
zjazd 6: 06-08.06.2024

Prosimy o przesyłanie ankiet zgłoszeniowych oraz zapoznanie się z informacjami ogólnymi dotyczącymi kursu, a w szczególności z zapisami dotyczącymi wymagań, jakie powinni spełniać uczestnicy kursu. Istnieje możliwość udziału w kursie w celach doszkalających dla osób, które nie spełniają wymagań MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/audyt-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego.

Szczegóły dotyczące kursu i rekrutacji podano w zakładkach:

KURSY W KRAKOWIE/REKRUTACJA
KURSY W GDAŃSKU/REKRUTACJA

Pytania prosimy przesyłać na adres e-mail:
Kraków: audytbrd@interia.pl
Gdańsk: audytbrd.wilis@pg.edu.pl
INFORMACJA NA TEMAT SZKOLEŃ OKRESOWYCH ORGANIZOWANYCH
W KRAKOWIE I W GDAŃSKU KIEROWANCYH DO AUDYTORÓW BRD

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających
CERTYFIKAT AUDYTORA BRD,
którego ważność wygasa po upływie 5 lat.


Szkolenia organizujemy w dwóch zjazdach w trybie stacjonarnym
i uruchamiamy w zależności od liczby zgłoszeń.
Obecnie trwa nabór na szkolenia okresowe dla audytorów brd organizowane w Krakowie i w Gdańsku w następujących terminach:

Kraków:
zjazd 1: XX.2024
zjazd 2: XX.2024

Gdańsk:
Informacje można znaleźć na stronie: https://wilis.pg.edu.pl/kidit/oferta-dla-przemyslu/szkolenia-i-kursy/audyt-bezpieczenstwa-ruchu-drogowegoSzczegóły dotyczące szkoleń zostały podane w zakładce:

SZKOLENIA OKRESOWE W KRAKOWIE
SZKOLENIA OKRESOWE W GDAŃSKU

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy e-mail:
Kraków: audytbrd@interia.pl
Gdańsk: audytbrd.wilis@pg.edu.pl


Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.


Kalendarz


Statystyki stronyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków