Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

KONTAKT


KrakówGdańsk
Koordynacja kursu, szkolenia
w Krakowie


dr inż. Krzysztof Ostrowski
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 24
tel.: 12 628-25-39
e-mail: audytbrd@interia.pl


Sprawy techniczno - administracyjne

Kursy na audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

mgr inż. Agnieszka Michalik
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 18
tel.: 12 628-23-28
e-mail: agnieszka.michalik@pk.edu.pl


Szkolenia okresowe dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego

mgr inż. Agnieszka Michalik
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
wysoki parter, pokój 18
tel.: 12 628-23-28
e-mail: agnieszka.michalik@pk.edu.pl


Koordynacja kursu, szkolenia
w Gdańsku


dr inż. Marcin Budzyński
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
pokój 62/GG
tel.: 58 347-17-97
e-mail: audytbrd.wilis@pg.edu.pl


Sprawy finansowe

Maja Kalinowska-Guz
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Sekcja Finansowa WILiŚ
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: 58 347 27 62
e-mail: maja.guz@pg.edu.pl


Sprawy techniczno - administracyjne

inż. Ewa Czarnecka
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
gmach główny, pokój 54
tel.: 58 347-13-47
e-mail: czarne@pg.gda.pl


Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.


Kalendarz

narty austriaKalendarz na stronę


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków