Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI - GDAŃSK


Rekrutacja na kolejną edycję kursu „Audytu BRD”
odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów,
według poniższego harmonogramu:

Harmonogram rekrutacji

KolejnośćData

Przesyłanie ankiet
kwalifikacyjnych drogą mailową
na adres: mbudz@pg.gda.pl

XX.XX.XXXX

Wynik kwalifikacji

XX.XX.XXXX

Składanie dokumentów drogą pocztową
(obowiązuje data stempla pocztowego)

XX.XX.XXXX

Opłata za kurs

XX.XX.XXXX


Warunkiem uruchomienia kursu „Audyt BRD” jest zgłoszenie się minimum 24 uczestników (jedna grupa wykładowa, dwie grupy ćwiczeniowe).
Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków