Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

KOSZT KURSU - KRAKÓW


Koszt kursu „Audyt BRD” wynosi 5000 PLN

Numer konta podany zostanie po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania lub skreślenia z listy słuchaczy wniesiona opłata za kurs nie podlega zwrotowi.

Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków