Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

HARMONOGRAM REKRUTACJI W GDAŃSKU

Rekrutacja na kolejną edycję szkolenia okresowego dla audytorów brd
odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów,
według poniższego harmonogramu:

Harmonogram rekrutacji

KolejnośćData

Przesyłanie ankiet
kwalifikacyjnych drogą mailową
na adres: mbudz@pg.gda.pl

W tytule meila prosimy wpisać:
Szkolenie Okresowe dla Audytorów BRD - ankieta

    nabór ciągły    

Wynik kwalifikacji
z informacją czy szkolenie zostanie uruchomione

    XX.XX.XXXX    

Składanie dokumentów drogą pocztową
(obowiązuje data stempla pocztowego)

XX.XX.XXXX

Opłata za szkolenie

    XX.XX.XXXX    


Nawigacja strony
Logowanie

Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
i naciśnij OK.



Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków