Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

WYMAGANE DOKUMENTY - GDAŃSK

Wymagany podczas rekrutacji dokument:

 • ankieta kwalifikacyjna: do pobrania tutaj

  Przesyłanie ankiet kwalifikacyjnych drogą mailową na adres: audytbrd.wilis@pg.edu.pl

  Po zakwalifikowaniu na szkolenie:

 • Karta zgłoszenia: do pobrania tutaj
 • Certyfikat audytora brd*
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych*

  *Można przesyłać oryginały dokumentów lub ich kopie. Oryginały, po zweryfikowaniu zostaną zwrócone podczas szkolenia. Autentyczność przesłanych kopii dokumentów należy potwierdzić w pierwszym dniu szkolenia tj. należy pokazać oryginalne dokumenty.

  Składanie dokumentów:

  Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

  Politechnika Gdańska
  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  Katedra Inżynierii Drogowej
  Szkolenie AUDYT BRD
  ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

  lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkolenia dla Audytorów BRD Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska

 • Nawigacja strony
  Logowanie

  Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
  i naciśnij OK.  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków