Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

WYMAGANE DOKUMENTY - KRAKÓW

Wymagany podczas rekrutacji dokument:

 • ankieta kwalifikacyjna: do pobrania tutaj

  Przesyłanie ankiet kwalifikacyjnych drogą mailową na adres: audytbrd@interia.pl

  W przypadku uruchomienia szkolenia prosimy również o:

 • Karta zgłoszenia: do pobrania tutaj
 • Certyfikat audytora brd*
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych*

  *Można przesyłać oryginały dokumentów lub ich kopie. Oryginały, po zweryfikowaniu zostaną zwrócone podczas szkolenia. Autentyczność przesłanych kopii dokumentów należy potwierdzić w pierwszym dniu szkolenia tj. należy pokazać oryginalne dokumenty.

  Składanie dokumentów:

  Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Lądowej
  Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
  Szkolenie dla Audytorów BRD
  Pani Agata Cholewka
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

  lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkolenia dla Audytorów BRD
  u Pani Agaty Cholewki
  Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu,
  budynek główny, wysoki parter, pokój nr 23
 • Nawigacja strony
  Logowanie

  Aby się zalogować wprowadź hasło poniżej
  i naciśnij OK.  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków